Archivní VadeMeCum

Historické dokumenty města Přerova a jeho okolí začaly vznikat pod rukama písařů před staletími. Mnohé písemnosti byly během staletí zničeny nebo znehodnoceny nemilosrdným zubem času. Jiné se nám šťastným řízením osudu dochovaly do dnešních dnů.

Pokladnicí mnoha z těchto historických dokumentů je Státní okresní archiv Přerov, jehož pracovníci postupně provádějí digitalizaci těchto dokladů minulosti. Díky tomu jsme mohli vytvořit portál „Archivní online badatelna“, kde si mohou nejen odborní pracovníci, ale i laičtí zájemci o historii, prostřednictvím internetu volně prostudovat historické materiály, aniž by museli vážit cestu do badatelny archivu s omezenou otevírací dobou.

K vyhledávání historických materiálů slouží návštěvníkům portálu filtry, jejichž pomocí lze hledat buď podle databáze, nebo podle období, ve kterém písemnost vznikla, případně podle místopisných údajů, které se v ní objevují. Vyhledávání je samozřejmě možné také podle názvu dokumentu.

V případě, že badatel nehledá pouze jeden konkrétní dokument, ale chce jich prostudovat více, může si v průběhu vyhledávání odkládat vybrané archiválie do „virtuálního košíku“ a začít si je procházet postupně později. „Virtuální košík“ má také funkci, která umožní návštěvníkům stránek zaslat si na e-mail URL odkazy na všechny odložené archiválie z košíku - takže se k jejich studiu bude moci kdykoliv znovu vrátit, aniž by si je musel v databázi znovu vyhledávat. Pokud by badateli nepostačovala digitalizovaná verze a chtěl by archiválii přece jen vidět „na živo“, může využít další funkce „virtuálního košíku“ a zarezervovat si ji přímo v archivu na určité datum. Pokud je to ovšem u vybrané archiválie možné - neboť zejména starší listiny nejsou přístupné veřejnosti jinak, než v digitalizované podobě.

V současné době čítá tento portál okolo 127 tisíc snímků z vybraných písemností - kronik a listin z nejrůznějších období. Toto číslo se budeme snažit postupně navyšovat.

Nejstarším dokumentem, kterým se zatím může naše “internetová badatelna“ pochlubit, je listina z 1. října roku 1436, ve které český král Zikmund uděluje milost Vokovi ze Sovince, ačkoliv se Vok proti němu provinil záští a nepřízní.

Upřímně doufáme, že nový portál ve vás nevyvolá pocity zášti a nepřízně, kterými se vůči králi Zikmundovi netajil Vok ze Sovince, ale stane se vám dobrým pomocníkem při bádání nebo alespoň dobrým společníkem, který vám pomůže odhalit alespoň část z naší bohaté historie.